Månadsgåvan 2024: juli

Månadsgåvan 2024 till SLEF är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål.

Läs mer »

Sändebudet nr 6/2024

I dag, torsdagen den 13 juni 2024, utkommer årets sjätte nummer av tidningen Sändebudet. Numret har inte minst fokus på SLEF:s årsfest, som firas i

Läs mer »

Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 18.5.2024 på distans. Nya medlemmar. Styrelsen antog sju nya medlemmar i SLEF. Upphörande av medlemskap. Noterades att

Läs mer »

Månadsgåvan 2024: juni

Månadsgåvan 2024 till SLEF är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål.

Läs mer »