Bibelhelgen Med evigheten i sikte 2023 på YouTube

Bibelhelgen Med evigheten i sikte ordnades 10–12.2.2023 i Evangeliska Centret i Vasa med temat Ögonblicket och evigheten. Curt Westman höll bibelstudier och predikan över följande teman: 1. När saltet förlorar sin kraft (inledningsmöte), 2. Gud vill tala till dig, 3. Lär känna din Gud, 4. Varför kallar Gud (festkväll) och 5. Korsets smärta och korsets kraft.

Bibelstudierna, lördagens festkväll och söndagens familjemässa med Samuel Erikson kan ses på YouTube på SLEF:s kanal (spellista). Mellan 100 och 250 personer deltog i dessa samlingar. SLEF:s körer EvangeliVox och EvangeliKidz medverkade på inledningssamlingen i samband med bibelstudium 1 respektive familjemässan. Tack till alla deltagare och medverkande. Tack till Gud.

/ Martin Sandberg

Curt Westman höll uppskattade bibelstudier under bibelhelgen Med evigheten i sikte (foto: David Forsblom).