En glädjens dag i Kenya

Nationell tv i Kenya uppmärksammade nyligen att elever från Lutheran Church Special School for Mentally Challenge i Kisumu för första gången deltar i det nationella slutprovet för årskurs åtta i Kenya. Elva elever deltar från skolan som drivs av den lutherska kyrkan ELCK. SLEF:s missionärer Chamilla och Kristian Sjöbacka jobbar också i den här skolan. Att detta händer i ett land där barn med funktionsnedsättning ännu göms undan och försummas, är en stor sak.