» 

 » 

Valmöte

Valmöte

29.01.2023 14:00

Söndag 29.1.2023 kl. 14 först sång av the Rapids Family och missionsnytt med Anna Dahlbacka, sedan servering och Emausavdelningens valmöte.

Välkomna!