» 

 » 

Sommarfest i Kållby bönehus

Sommarfest i Kållby bönehus

11.06.2023 19:00

Traditionell Sommarfest i Kållby bönehus söndagen den 11.6 kl 19. Predikan. Sångprogram av Sara Wiklund. Servering, lotteri.

Välkommen!

 

Arr: SLEF Esse-Kållby