» 

 » 

Centrumkväll

Centrumkväll

21.05.2023 17:00

Centrumkväll ”Väntan på den helige Ande”
Benjamin Sandell, predikant
Jenny Nygård, kantor
Julia Järveläinen, mötesledare
Emma Lönnqvist & Jenny Nygård, musikprogram
Kollekt till Evangeliska folkhögskolan (Efo) (MP 77845)
Undervisning för barnen

Klicka här för att se SLEF Vasas programblad för vårterminen 2023 (pdf)!

Centrumkväll – en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen när inte mässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl. 17 i Evangeliska Centret på Korsholmsesplanaden 2 i Vasa.

Under Centrumkvällar och Gloria Dei-mässor ordnas program för barn i åldrarna 3–12 år. Barnen deltar i samlingen i festsalen tillsammans med de vuxna fram till predikan. Sedan fortsätter barnens program i två grupper: 3–6 år och 7–12 år. I barnprogrammet ingår undervisning, sång, bön, lekar och aktiviteter. Nytt för i år är att barnen har eget program ända till samlingens slut (gäller inte GloriaDei-mässor). Programmet hålls av ett tiotal ledare och planeras av Sonja Rankinen och Jenny Nygård. Det finns en WhatsApp-grupp som riktar sig till föräldrar. Där kommer information om verksamhet som gäller barnen. Kontakta Jenny Nygård (050 534 8307) om du vill läggas till i gruppen.

Välkommen med!

Kontaktperson: Henrik Järveläinen, Ordförande i styrgruppen, SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 050 566 7223

Kontaktperson för undervisningen för barnen: Jenny Nygård 
Telefon: 050 534 8307