» 

 » 

Bönestund

Bönestund

13.03.2023 09:30–09:55

I början av varje vecka samlas vi till gemensam bön då vi får lägga fram alla våra önskningar och behov inför vår Herre. Vi ber färdigt formulerade böner, t.ex. tideböner, och fritt formulerade böner. Man kan be högt eller tyst för sig själv.

I Psaltaren 69:14 läser vi: ”Men jag ber till dig, Herre, i nådens tid.
Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet.”

Kontaktperson: Gun Erikson
Telefon: 050 091 6490

Klicka här för att se SLEF Vasas programblad för vårterminen 2023 (pdf).