» 

 » 

Söndagssamling

Söndagssamling

25.06.2023 14:00

Söndagssamling i Jeppo bönehus med temat Förlorad och återfunnen.

Predikan av Rune Fant. Sångprogram av Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk. Servering efter mötet.

Välkommen!

SLEF Jeppo Anslagstavla”  är en WhatsApp-grupp som används flitigt i lokalavdelningen.  Kontakta Johanna Erikson (ordförande i avdelningen) på telefonnummer 0400-758149 om du t.ex. vill bli tillagd i WhatsApp-gruppen eller har övriga frågor om lokalavdelningen eller dess verksamhet.
Det går också att nå lokalavdelningen på mail