» 

 » 

Mässa i Helsingfors

Mässa i Helsingfors

15.01.2023 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell i Berghäll, Kristinegatan 1. Liturg och predikant Tomas Klemets, kantor Kai Ahola. Söndagsskola under predikan och servering efter avslutad högmässa. Kollekt till SLEF:s arbete i hemlandet. Obs! P.g.a. manskapsbrist uteblir strömningen denna gång. Delta alltså på plats!