» 

 » 

VALMÖTE, Helsingfors

VALMÖTE, Helsingfors

15.01.2023 13:00

Valmöte för SLEF:s avdelning i Helsingfors i Heliga Hjärtats kapell. Efteråt högmässa kl 15.