» 

 » 

MÄSSA I HELSINGFORS

MÄSSA I HELSINGFORS

12.03.2023 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell i Berghäll, Kristinegatan 1. Liturg och predikant Lauri Thurén, kantor NN. Söndagsskola under predikan och servering efter avslutad högmässa. Kollekt till SLEF:s hemlandsarbete. Mässan streamas via Sleys YouTubelänk.