» 

 » 

Valmöte, Vörå

Valmöte, Vörå

13.02.2023 18:30

Radhusvägen 4, bst 2, Vörå

SLEF:s avdelning i Vörå. Valmöte må 13.2 kl. 18.30 hos Inga-Britt Klemets, Radhusvägen 4 bst 2. Andakt Tomas Klemets.