» 

 » 

Valmöte, Bodbacka

Valmöte, Bodbacka

07.02.2023 15:00

Hos Else och Göran Wägar, Bodbackavägen 67.

SLEF:s avdelning i Bodbacka. Valmöte ti 7.2 kl. 15 hos Else och Göran Wägar, Bodbackavägen 67. Andakt Tomas Klemets.