» 

 » 

Valmöte, Åbo

Valmöte, Åbo

05.02.2023 16:00

SLEF:s avdelning i Åbo. Valmöte 5.2 kl 16 i Lutherkyrkan efter avslutad mässa.