» 

 » 

Valmöte, Vasa

Valmöte, Vasa

05.02.2023 18:45

SLEF:s avdelning i Vasa. Valmöte söndag 5.2 kl. 18.45 i EC efter avslutad Centrumkväll.