» 

 » 

Karaträff, Norrnäs

Karaträff, Norrnäs

10.03.2023 18:00

Karaträff med grillning. Samling vid Norrnäs bönehus kl 18 för samåkning. Tom Riska medverkar.