» 

 » 

Barnläger

Barnläger

18.07.2023 – 20.07.2023

Välkommen på barnläger på Fridskär!

Barnläger för 7–12-åringar på Fridskär i Närpes 18–20.7.2023
Adress: Börsskärvägen 360, 64510 Nämpnäs, Närpes
Pris: 65/60*€. Ankomst från 13:30. Lägret börjar kl 14 och slutar kl 14.
Ledare: Janina Granvik (040 833 7344), Edith Klemets, Adrian Lillas m.fl.
Anmälningstiden har gått ut. Max 30 deltagare.

Se information om SLEF:s sommarläger för barn på slef.fi/barnlager!

Ungdomssekreterare Martin Sandberg, , 040 150 5804

* Pris för eventuella övriga syskon som deltar i samma läger.

Anmälningsformuläret har stängts.

SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.