» 

 » 

Gemenskapsdagar, Fridskär

Gemenskapsdagar, Fridskär

13.08.2023 – 14.08.2023

De omtyckta gemenskapsdagarna får en fortsättning även i år.

Söndag 13.8:

14.30 Kaffe

15.00 Inledningssamling. Andakt Tomas Klemets. ”Kenyamissionen 60 år”, Brita Jern. Sångprogram

17.00 Middag

18.30 Kvällsmässa; Tomas Klemets, Olle Nilsson. Musik av Olle och Tom

20.00 Kvällste

Måndag 14.8

9.30 Morgonkaffe med smörgås

10.00 Morgonandakt med Ruth och Allan Franzén

10.30 ”Hela vägen går han med mig” – Ruth och Allan Franzén om vardagstro i praktiken, sång av Allan Franzén

12.00 Lunch

13.30 Spårning med Tom Bergman

14.30 Kaffe

15.00 ”Fyra berättare”. Leif Erikson och Majen Norrholm-Särs. Avslutningsandakt

Anmälan senast 4.8.2023 till Tomas Klemets, tel./SMS 050-5818058 eller

Priser: Endast söndagen 20€, endast måndagen 20€, båda dagarna utan logi 40€. Den som behöver logi kontaktar Susanna Åbacka 050-5884841för närmare info.

Välkomna!

 

Lägerområdet Fridskär finns på Instagram som @fridskar_lageromrade
och på Facebook på sidan Lägerområdet Fridskär.