» 

 » 

Säsongsavslutning i Mattnäs bönehus

Säsongsavslutning i Mattnäs bönehus

02.09.2023 18:00

Välkommen på sommarsamling i Mattnäs bönehus i Nagu! Samlingarna hålls en gång i månaden under sommarhalvåret. För mer information, vänd dig till Kjell Granström, 040 6277774, .