» 

 » 

Säsongsöppning i Mattnäs bönehus

Säsongsöppning i Mattnäs bönehus

27.05.2023 18:00

Välkommen på sommarsamling i Mattnäs bönehus i Nagu! Samlingarna hålls en gång i månaden under sommarhalvåret. För mer information, vänd dig till Kjell Granström, 040 6277774, kjell.granstrom@gmail.com.