» 

 » 

Predikosamling

Predikosamling

09.09.2023 19:00

Välkommen på predikomöte i Pargas bönehus!

SLEF:s styrelse är på besök, och Tomas Klemets fungerar som mötesledare, Albert Häggblom som predikant och Göran Stenlund som kantor.

Varmt välkommen!

Adressen är Sandåkersgatan 3 21600 PARGAS. Om du har frågor, vänd dig till Simon Jern, 045 1203950!