» 

 » 

Centrumkväll

Centrumkväll

22.10.2023 17:00

Centrumkväll ”Jesu sändebud”
Daniel Norrback, predikant
Daniel Djupsjöbacka, mötesledare
Jonathan Stenlund, kantor
Pensala strängband, musikprogram
Kollekt till SLEF Vasa (MP 98098)
Undervisning för barnen

Klicka här för att se SLEF Vasas programblad för höstterminen 2023 (pdf)!

Centrumkväll – en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen när inte mässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl. 17 i Evangeliska Centret på Korsholmsesplanaden 2 i Vasa.

Under Centrumkvällar och Gloria Dei-mässor ordnas program för barn från 3 år. Barnen deltar i samlingen i festsalen tillsammans med de vuxna fram till predikan. Sedan fortsätter barnens program i tre grupper: Lilla gruppen (3–5 år), Mellangruppen (förskola–åk 4) och Stora gruppen åk 5–>). I programmet ingår undervisning, sång, bön, lekar och aktiviteter. Vid Gloria Dei-mässor kommer barnen tillbaka till nattvarden, medan programmet pågår till samlingens slut vid Centrumkvällar. Programmet hålls av ett tiotal ledare och planeras av Sonja Rankinen, Maja Nybacka och Jenny Nygård. För barn under 3 år finns en lekhörna utanför salen med ljudåtergivning för föräldrarna. Det finns en WhatsApp-grupp som riktar sig till föräldrar. Där kommer information om verksamheten och annat nyttigt som gäller barnen. Kontakta någon av ledarna om du vill vara med i gruppen.

Välkommen med!

Kontaktperson: Henrik Järveläinen, Ordförande i styrgruppen, SLEF:s lokalavdelning i Vasa (050 566 7223).

Kontaktpersoner för undervisningen för barnen:
Lilla gruppen (3–5 år): Sonja Rankinen (050 357 3144).
Mellangruppen (förskola–åk 4): Maja Nybacka (044 235 9649).
Stora gruppen (åk 5–>): Jenny Nygård (050 534 8307).