» 

 » 

Gudstjänst, Vasa

Gudstjänst, Vasa

01.10.2023 12:00

Mikaelidagens TV-gudstjänst (direktsänds i YLE, kom i god tid!), Albert Häggblom liturg och predikant, Niklas Lindvik kantor, ungdomskören Evangelicum och EvangeliKIDZ. Efteråt kyrklunch, anmälan senast 24.9 till Gun Erikson.