» 

 » 

Samling, Närpes

Samling, Närpes

17.09.2023 18:00

Predikan Peter Lassus, sång och musik Miriam och David Otieno, Andrea Holmberg.