» 

 » 

Evangeliskt Forum

Evangeliskt Forum

20.01.2024

Framåt i Jesu namn!

Alla medlemmar i SLEF inbjuds till Evangeliskt forum lördag 20.1 kl. 9.30 i Evangeliska Centret, Vasa. SLEF står för deltagarnas matkostnader under dagen. OBS, obligatorisk anmälan om deltagande och matallergier görs senast 11.1 till eller 050 400 9135.

Program:

9.30   Kaffe/te i matsalen

10.00 Framåt i Jesu namn! – SLEF i förändring. Inledning, SLEF:s styrelseordförande Ingvar Dahlbacka. SLEF post Koskelo, verksamhetsledare Albert Häggblom och ekonomichef Hannu Mäkimattila. Diskussion.

12.00 Lunch

12.45  En väckelserörelse och missionsorganisation – kan vi förändra och förändras? Hur kombinera tradition och förnyelse? ”Kan det bli ännu bättre?” Är förändring ett hot eller en möjlighet? Vad ger SLEF mig? Vad vill jag ge och göra inom SLEF? Diskussion. Strängbandssång, Sionsharpan 150 år.

14.00 Kaffe

14.30 Separata sammanträden för de olika råden. Hemlandsrådet, missionsrådet, ekonomi- och fastighetsrådet, förlagsrådet, ungdomsrådet, barnverksamhetsrådet och musikrådet sammanträder separat. Sammanträdena avslutas senast kl. 17.00.

Välkomna i Jesu namn!

Albert Häggblom, verksamhetsledare