» 

 » 

Besök av SLEF:s ledningsgrupp och valmöte, SLEF Jakobstad

Besök av SLEF:s ledningsgrupp och valmöte, SLEF Jakobstad

05.02.2024 18:00

Kvällen inleds med program av medlemmar ur SLEF:s ledningsgrupp: andakt av verksamhetsledare Albert Häggblom; missionsinformation av missionsledare Brita Jern; diskussion kring lokalavdelningarnas verksamhet under ledning av hemlandsledare Tomas Klemets; nytt från SLEF-Media med mediechef David Forsblom. Därefter hålls paus med servering, varpå valmötet för SLEF Jakobstad tar vid.

Till och med serveringen är samlingen öppen för alla i SLEF Norra, medan valmötet är tänkt endast för medlemmar i SLEF Jakobstad.