» 

 » 

GloriaDei-mässa

GloriaDei-mässa

28.01.2024 17:00

GloriaDei-mässa i Evangeliska centret i Vasa
Tomas Klemets, liturg
Göran Stenlund, predikant
Niklas Lindvik, kantor
Ungdomskören Evangelicum, sångprogram
Kollekt till SLEF:s ungdomsarbete (MobilePay 40454)
Program för barnen under predikan
Servering

GloriaDei-mässor

Under terminen ordnar SLEF och Evangeliska folkhögskolan tre GloriaDei-mässor i Evangeliska Centrets festsal. Mässorna har internationell karaktär med flerspråkiga inslag men huvudspråk är svenska. Under predikan ordnas skild undervisning för barnen. Servering efter mässan. Mässorna börjar kl. 17. Vårens GloriaDei-mässor ordnas 28.1, 17.3 och 28.4.2024.

Under Centrumkvällar och Gloria Dei-mässor ordnas program för barn från 3 år. Barnen deltar i samlingen i festsalen tillsammans med de vuxna fram till predikan. Sedan fortsätter barnens program i tre grupper: Lilla gruppen (3–5 år), Mellangruppen (förskola–åk 4) och Stora gruppen (från åk 5). I programmet ingår undervisning, sång, bön, lekar och aktiviteter. I år ges också barnen möjlighet att ge kollekt, som tillfaller en söndagsskola i Kenya. Vid Gloria Dei-mässor kommer barnen tillbaka till nattvarden, medan programmet pågår till samlingens slut vid Centrumkvällar. För barn under 3 år finns en lekhörna utanför salen med ljudåtergivning för föräldrarna. Programmet hålls av ett tiotal ledare och planeras av Sonja Rankinen, Maja Nybacka och Jenny Nygård. I WhatsApp-gruppen Slef Vasa Familj kommer information om verksamheten och annat nyttigt som gäller barnens och familjens program. Kontakta någon av ledarna om du vill vara med i gruppen: Sonja Rankinen (050 357 3144) Maja Nybacka (044 235 9649) eller Jenny Nygård (050 534 8307).

Välkommen med!

Kontaktperson: Tomas Klemets (050 581 8058)

Kontaktpersoner för undervisningen för barnen:
Lilla gruppen (3–5 år): Sonja Rankinen (050 357 3144).
Mellangruppen (förskola–åk 4): Maja Nybacka (044 235 9649).
Stora gruppen (från åk 5): Jenny Nygård (050 534 8307).