» 

 » 

Lokalavdelningsdag

Lokalavdelningsdag

17.02.2024 09:30

LOKALAVDELNINGSDAG kl. 9.30-15.30 i Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2, Vasa. 

9.30 Kaffe/te i matsalen
10.00 Albert Häggblom: Evangeliet till alla! SLEF:s vision på lokalplanet
10.30 Tomas Klemets: Presentation, omgivningsanalys
11.00 Johanna Erikson: Avdelningsförnyelse ur ett lokalt perspektiv. Diskussion.
12.00 Lunch och kaffe
13.00 Anna Dahlbacka: Din lokalavdelning 2030 Gruppdiskussion, utvärdering
14.30 Diskussionsforum
– Avdelningsöverskridande verksamhet
– Medelanskaffning
– Vad göra med bönehusen?
15.00 Avslutning 

OBS: Obligatorisk anmälan för deltagande och matallergier senast fredag 9.2.2024 till Tomas Klemets, eller tfn 050 581 8058. 

Välkomna!