» 

 » 

Centrumkväll

Centrumkväll

10.03.2024 17:00

Centrumkväll ”Livets bröd”
Jimmy Österbacka, predikant
Göran Stenlund, kantor
Johanna Wargh, mötesledare
Christina Björkholm, Gun Erikson och Göran Stenlund, musikprogram
Kollekt till SLEF:s missionsarbete (MP 90805)
Undervisning för barnen

Klicka här för att se SLEF Vasas programblad för vårterminen 2024 (pdf)!

Centrumkväll – en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen när inte mässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl. 17 i Evangeliska Centret på Korsholmsesplanaden 2 i Vasa.

Under Centrumkvällar och Gloria Dei-mässor ordnas program för barn från 3 år. Barnen deltar i samlingen i festsalen tillsammans med de vuxna fram till predikan. Sedan fortsätter barnens program i tre grupper: Lilla gruppen (3–5 år), Mellangruppen (förskola–åk 4) och Stora gruppen (från åk 5). I programmet ingår undervisning, sång, bön, lekar och aktiviteter. I år ges också barnen möjlighet att ge kollekt, som tillfaller en söndagsskola i Kenya. Vid Gloria Dei-mässor kommer barnen tillbaka till nattvarden, medan programmet pågår till samlingens slut vid Centrumkvällar. För barn under 3 år finns en lekhörna utanför salen med ljudåtergivning för föräldrarna. Programmet hålls av ett tiotal ledare och planeras av Sonja Rankinen, Maja Nybacka och Jenny Nygård. I WhatsApp-gruppen Slef Vasa Familj kommer information om verksamheten och annat nyttigt som gäller barnens och familjens program. Kontakta någon av ledarna om du vill vara med i gruppen: Sonja Rankinen (050 357 3144) Maja Nybacka (044 235 9649) eller Jenny Nygård (050 534 8307).

Välkommen med!

Kontaktperson: Henrik Järveläinen, Ordförande i styrgruppen, SLEF:s lokalavdelning i Vasa (050 566 7223).

Kontaktpersoner för undervisningen för barnen:
Lilla gruppen (3–5 år): Sonja Rankinen (050 357 3144).
Mellangruppen (förskola–åk 4): Maja Nybacka (044 235 9649).
Stora gruppen (från åk 5): Jenny Nygård (050 534 8307).