» 

 » 

Högmässa

Högmässa

25.08.2024 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1. Liturg Albert Häggblom, predikant från missionsfältet, kantor Kai Ahola. Söndagsskola för barnen under predikan, efteråt servering.