» 

 » 

Högmässa

Högmässa

08.09.2024 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1. Liturg och predikant Tomas Klemets, kantor Kai Ahola. Söndagsskola för barnen under predikan, efteråt servering.