» 

 » 

Högmässa

Högmässa

17.11.2024 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1. Liturg och predikant Allan Franzén, kantor Ingmar Hokkanen. Söndagsskola för barnen under predikan, efteråt servering.