» 

 » 

Högmässa

Högmässa

01.12.2024 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1. Liturg och predikant Torsten Sandell, kantor NN. Söndagsskola för barnen under predikan, efteråt servering.