» 

 » 

Högmässa

Högmässa

28.07.2024 13:00–14:30

Välkommen att fira högmässa på Klippan söndagen 28.7 kl. 13.00. Högmässan är avslutningen på ungdomslägret (26–28.7) men den är öppen för allmänheten. Kyrkkaffe och gemenskap efteråt i matsalen.

Liturg och predikant: Samuel Erikson

Ungdomarna och lägerledarna har programinslag i mässan.

 

Efter kyrkkaffet börjar Volleybollturneringen The Smash Down på stranden. Välkomna med att heja eller anmäl ditt eget lag på slef.fi/ungdom