» 

 » 

Evangelifest och årsmöte

Evangelifest och årsmöte

03.09.2022 17:00

Evangelifest och årsmöte i Hangö lördag 3.9.2022 på Evangeliska folkhögskolan, Esplanaden 59

Kl. 17:00 Garantiföreningens årsmöte. Strategiplan, Hans Rönnlund. Aktuellt från folkhögskolan, Anni Tuohimaa.
Servering
Kl. 19:00 Evangelifest – SLEF 100 år. Hälsningar. Festföredrag, Tuomas Anttila. Predikan, Torsten Sandell. Musik, Sofia Lindroos.

Välkomna!