» 

 » 

Syföreningsdag

Syföreningsdag

06.09.2022 12:00

Välkomna till syföreningsdag på Klippan!

Dagen börjar med lunch kl. 12. Programmet tar vid ca kl. 13. Det blir tal av Peter Åbacka och sångprogram. Efter programmet i matsalen fortsätter vi i kyrkan med nattvardsmässa där Ingemar Klemets är liturg och Leni Granholm kantor.

Lotterivinster tas emot med tacksamhet! Dieter anmäls till Klippan, tfn 050 525 5022.

Välkomna!