» 

 » 

Kvällspredikan

Kvällspredikan

25.09.2022 18:00

Välkommen på kvällspredikan i Ytteresse bönehus i höst! Vi håller en kort söndagssamling kl 18 en söndag i månaden.
Första samlingen blir söndagen den 25.9 kl 18.
Samla kraft i Ordet inför veckan som kommer! Välkommen med.

Kontaktperson: SLEF Esse-Kållby ordförande Kristian Nyman, tel. 040 703 9212