» 

 » 

Centrumkväll

Centrumkväll

09.10.2022 17:00

Centrumkväll ”En kristen människas frihet”
Leif Erikson, predikant
Jakob Ventin, mötesledare
Jonathan Stenlund, kantor
Ingrid Mutai, Sabina Sjöbacka och Sonja Back, musikprogram
Kollekt till Evangeliska folkhögskolan (EFO) (MobilePay 77845)
Undervisning för barnen

Centrumkväll – en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen när inte mässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl. 17 i Evangeliska Centret på Korsholmsesplanaden 2 i Vasa.

Under Centrumkvällar och Gloria Dei-mässor på EC ordnas undervisning för barn i åldrarna 3–12 år. Vi är alla åldrar tillsammans i festsalen under början av samlingarna, men före predikan går barnen iväg med barnledarna och delas in i två grupper: 3–6 år och 7–12 år.
Vid barnens program har vi lekar, aktiviteter, undervisning, sång och bön. Vissa söndagar hittar vi också på lite specialprogram, t.ex. pulkaåkning eller bakning. Barnprogrammet koordineras av Ingrid Mutai och innehållet planeras av Maria och David Forsblom.
Det finns en WhatsApp-grupp som riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 3–12 år. I chatten kommer information om vad barnen kommer att göra på sitt program inkommande söndag. Ta kontakt med Ingrid Mutai om du vill att hon lägger till dig i WhatsApp-gruppen.
Varmt välkomna, alla barn!

Välkommen med!

Kontaktperson: Henrik Järveläinen, ordförande i styrgruppen, SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 050 566 7223

Kontaktperson för undervisningen för barnen: Ingrid Mutai
Telefon: 050 502 0406