» 

 » 

Missionskrets

Missionskrets

11.10.2022 13:00

Missionskretsen samlas för att understöda Evangeliföreningens mission. Programmet består av andakt, sång och lätt gymnastik. Under hösten läser vi Signelia Häggbloms bok ”Innan dagen gryr – Berättelser från 1600-talets Åland”. Under samlingarna ordnas servering samt upptas en kollekt för missionen.

Alla är välkomna med!

Kontaktperson: Maj-Len Wiklund
Telefon: 06 317 4747, 044 317 4748