» 

 » 

Högmässa

Högmässa

16.10.2022 10:00

SLEF Norras höstfest ordnas i Purmo 15-16.10.2022 enligt följande:

Lördag 15.10 kl. 19 möte i Emaus bönehus
Söndag 16.10 kl. 10 högmässa i Purmo kyrka
Lunch i kyrkhemmet
Söndag 16.9 kl. 13 eftermiddagsmöte i Purmo kyrkhem

Välkomna!

Kontaktperson: Anna Dahlbacka, tfn 050 565 8045, e-post