» 

 » 

Seniordag/pensionärssamling

Seniordag/pensionärssamling

16.11.2022 12:00–15:30

Varmt välkomna från när och fjärran till en seniordag tillsammans med SLEF Vasas pensionärsgrupp i Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2, Vasa!

Kl. 12 Lunch i EC Café, á 8,50 €
Kl. 13 Samling; Leif Erikson predikar och Kristian Norrback håller föredrag om Den nicaenska trosbekännelsen. Musik med Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk. Paus med kaffeservering á 5 €.

Anmälan till lunch och/eller kaffe senast onsdag 9.11 till Gun Erikson, 050 091 6490 eller .

Pensionärssamlingarna med SLEF Vasa hålls en gång i månaden med start från september.

Välkommen med på samlingarna som hålls på onsdagar kl 13! Under samlingarna bekantar vi oss med våra tre trosbekännelser. Förutom intressanta föredrag kommer sånggrupper eller sångare att förgylla gemenskapen liksom gott kaffe och dopp. Den 16 november ordnas en seniordag för alla intresserade från när och fjärran.

Kontaktperson: Leif Erikson
Telefon: 050 368 3829