» 

 » 

Domsöndagsmöte

Domsöndagsmöte

20.11.2022 14:00

Domsöndagsmöten i Kållby bönehus lördagen den 19.11 kl 19 och söndagen den 20.11 kl 14.

Lördag 19.11 kl. 19 Predikan av Roger Pettersson, sång av Linnéa Nyman
Söndag 20.11 kl. 14 Predikan av Harry Backström, sång av Ingmar Heikius och Rolf Hjort

Kontaktperson: ordf. SLEF Esse-Kållby Kristian Nyman, tfn 040 703 9212