» 

 » 

GloriaDei-mässa

GloriaDei-mässa

20.11.2022 17:00

Tema: Kristus, Herre över allting
Göran Särs, liturg
Niklas Lindvik, kantor
Sångprogram
Undervisning för barnen

GloriaDei

Välkommen på GloriaDei-mässa! Under terminen ordnar SLEF och Evangeliska folkhögskolan tre GloriaDei-mässor i Evangeliska Centrets festsal. Mässorna har internationell karaktär med flerspråkiga inslag men huvudspråk är svenska. Under predikan ordnas skild undervisning för barnen. Servering efter mässan. Mässorna börjar kl. 17. Vårens GloriaDei-mässor ordnas 4.9, 16.10 och 20.11.2022.

Under Centrumkvällar och Gloria Dei-mässor på EC ordnas undervisning för barn i åldrarna 3–12 år. Vi är alla åldrar tillsammans i festsalen under början av samlingarna, men före predikan går barnen iväg med barnledarna och delas in i två grupper: 3–6 år och 7–12 år.
Vid barnens program har vi lekar, aktiviteter, undervisning, sång och bön. Vissa söndagar hittar vi också på lite specialprogram, t.ex. pulkaåkning eller bakning. Barnprogrammet koordineras av Ingrid Mutai och innehållet planeras av Maria och David Forsblom.
Det finns en WhatsApp-grupp som riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 3–12 år. I chatten kommer information om vad barnen kommer att göra på sitt program inkommande söndag. Ta kontakt med Ingrid Mutai om du vill att hon lägger till dig i WhatsApp-gruppen.
Varmt välkomna, alla barn!

Välkommen med!

Kontaktperson: Tomas Klemets, Hemlandsledare, SLEF
Telefon: 050 581 8052

Kontaktperson för undervisningen för barnen: Ingrid Mutai
Telefon: 050 502 0406