» 

 » 

Missionskrets

Missionskrets

07.12.2022 13:00

OBS! Missionskretsen samlas undantagsvis på onsdag denna gång!

Missionskretsen samlas för att understöda Evangeliföreningens mission. Programmet består av andakt, sång och lätt gymnastik. Under hösten läser vi Signelia Häggbloms bok ”Innan dagen gryr – Berättelser från 1600-talets Åland”. Under samlingarna ordnas servering samt upptas en kollekt för missionen.

Alla är välkomna med!

Kontaktperson: Maj-Len Wiklund 
Telefon: 06 317 4747, 044 317 4748