» 

 » 

Ungdomssamling

Ungdomssamling

13.12.2022 19:00

Välkommen till ungdomsgruppen Lutski!

Lutski är SLEF:s ungdomsgrupp i Vasa. Vi samlas varannan tisdag (jämna veckor från 20.9–13.12.2022) kl. 19:00 vid Evangeliska centret (EC) på Korsholmsesplanaden 2 i Vasa, om inte annat anges i programmet. Samlingarna består av andakt, sång, bön, inbjuden talare eller tema, servering och gemenskap. Välkommen också på Ungdomarnas julfest i EC lördag 10.12.2022.

Följ Lutski på Instagram @ungdomsgruppenlutski och Facebook-gruppen Lutski för mera information om verksamheten! Kolla också in slef.fi för t.ex. söndagssamlingar för alla åldrar!

Kontaktperson: Martin Sandberg ( / 040 150 5804)