» 

 » 

Evangeliskt forum

Evangeliskt forum

21.01.2023

Alla medlemmar i SLEF inbjuds till EVANGELISKT FORUM på Evangeliska Centret i Vasa lördag 21.1.2023 kl. 9.30–16.00!

Under dagen inleder vi firandet av Lutherska Evangeliföreningens 150-årsjubileum under mottot Med Jesus mot framtiden!

Busstransport med Cross Road Bus ordnas tur–retur från Terjärv församlingshem, längs Åsbackavägen till Edsevö och därefter längs riksåttan. Bussen plockar upp passagerare längs vägen – uppge i anmälan var du vill stiga på! Bussresan kostar tur–retur 20 € för alla som stiger på norr om Oravais och 15 € om man stiger på i Oravais eller längre söderut. Busstransport ordnas om minst 20 personer anmäler sig.

SLEF står för deltagarnas matkostnader under dagen.

OBS! Obligatorisk anmälan för deltagande, allergier och eventuell busstransport senast torsdag 12.1.2023 till Beatrice Nyholm på SLEF:s Vasakansli, eller tfn 050 400 9135!

Programmet för dagen ser ut så här:

9.30  Kaffe/te i matsalen
10.00  Separata sammanträden för de olika råden
Hemlandsrådet, missionsrådet, ekonomi- och fastighetsrådet, förlagsrådet, ungdomsrådet, barnverksamhetsrådet, musikrådet samt eventuellt några andra SLEF-organ sammanträder separat. Sammanträdena avslutas senast kl. 12.00.
10.00  Alternativt program för dem som inte sammanträder i ett SLEF-organ
*
Minnen från Evangeliföreningens 150 år, Ingvar Dahlbacka
* Rundvandring i Evangeliska Centret
* SLEF-Medias bokhandel är öppen
11.30–12.45  Lunch med kaffe
13.00  Med Jesus mot framtiden!
Samlingen kl. 13.00 ljudstreamas – klicka på länken längst upp för att delta!

* Inledning av Ingvar Dahlbacka
* Predikan av Albert Häggblom
* Laudatekören, dir. Sam Lindén
* Jubileumskör, dir. Niklas Lindvik
* Panelsamtal med SLEF:s sektorledare: verksamhetsledare Albert Häggblom, hemlandsledare Tomas Klemets,
missionsledare Brita Jern, mediechef David Forsblom och ekonomichef Solveig Nylund
* Programledare Anna Dahlbacka och Simon Jern
15.00  Kaffe och jubileumstårta

Välkomna i Jesu namn!