» 

 » 

SLEF:s årsfest

SLEF:s årsfest

29.06.2023 15:00 – 02.07.2023

SLEF:s årsfest 2023 ordnas i samråd med Karleby svenska församling i Karleby sockenkyrka och Kyrkbackens församlingshem (Kronobyvägen 1, 67700 Karleby). Varmt välkommen med från när och fjärran!

En hel del av årsfestens innehåll är tillgängligt via SLEF:s YouTube-kanal. För att titta, gå till årsfestens spellista på YouTube eller välj ”Länkar till programmen på YouTube” i dragspelsmenyn här nedan.

TORSDAG 29 JUNI

19.00 Inledningsfest: Den som hör mitt ord har evigt liv (Joh 5:24). Välkomstord av Jani Koivusalo och Albert Häggblom. Predikan av Tomas Klemets. Sång av Emilia och David Lövsund. Programvärd Martin Sandberg / 20.15 Kvällste / 21.00 Kvällsmässa: Jag är livets bröd (Joh 6:48). Liturg och predikant Ingemar Klemets. Violin Ester Vidjeskog.

FREDAG 30 JUNI

10.00 Morgonbön och sång / 11.00 Samling kring ordet : Jag är uppståndelsen och livet (Joh 11:25). Simon Jern / 12.00 Lunch / 13.30 SLEF : s årsmöte i församlingshemmet / 13.30 Utfärder: (1) Guidning i Neristan med start från Rådhuset, (2) Café Bryggan och fiskarbyn i Öja eller (3) Karleby hembygdsmuseum på Kyrkbacken. / 15.00 Kaffe / 16.00 Bibelstudium : Jag är porten (Joh 10:1–10). Torsten Sandell. Sång Liam Gädda. / 17.00 Middag / 17.30 Sångövning: Missionärssträngbandet / 18.00 Bön och förbön / 19.00 Missionskväll : Jag är världens ljus (Joh 8:12). Barnpredikan Magnus Dahlbacka. Predikan Qes Mussie Alazar. Sång Emma Lönnqvist och missionärssträngbandet. Ekonomichef Solveig Nylund avtackas. Tua & Torsten Sandell. Programvärdar Brita & Olof Jern. / 20.30 Kvällste / 21.00 För ungdomar och unga vuxna: Nattcafé och gemenskap i Kyrkbackens församlingshem. Håkan Salo, qes Mussie Alazar, lovsång m.m. Servering.

LÖRDAG 1 JULI

9.30 Morgonbön och sång / 10.00 Seminarier / 11.30–12.45 Lunch / 13.00 Festföredrag : Mot framtiden med 150 år i ryggen. Ingvar Dahlbacka. / 14.00 Kaffe med jubileumstårta / 15.00 Sångstund: Minns du sången ? Niklas Lindvik med gäster. / 16.00 Bibelstudium: Jag är den gode Herden (Joh 10:11–18). Torsten Sandell. Sång SLEF:s musikråd. / 17.00 Middag / 17.45 Sångövning: EvangeliVox / 18.15 Sångövning: EvangeliKIDZ / 19.00 Festkväll: Jag är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6). Välsignelse av ekonomichef Hannu Mäkimattila, Ingvar Dahlbacka. Predikan Tom Säilä. Hälsning från Etiopien av Qes Mussie Alazar. Sång EvangeliKIDZ och EvangeliVox. Efos lystringssånger. Programvärdar Juliana & Johan Sten. Bandas för Yle Vega och sänds 2.7 kl. 13.03. / 20.30 Kvällste / 21.00 Nattklassiskt. Martin Klemets, Henrica Lillsjö, Ester Vidjeskog och en sånggrupp medverkar. / 21.00 För ungdomar och unga vuxna: Nattcafé och gemenskap i Kyrkbackens församlingshem. Tal av biskop Johan Candelin. Lovsång. Servering.

SÖNDAG 2 JULI

10.00 GloriaDei-mässa: Var barmhärtiga. Predikan David Forsblom. Liturg Tomas Klemets. Sång Evangelicum. / 11.30–12.30 Lunch / 11.30 Sångövning: Evangelicum / 12.15 Sångövning: Feststrängbandet / 13.00 Sångfest: Jag är vinstocken (Joh 15:5). Predikan Albert Häggblom. Sång Hanna Nuuja, Evangelicum och Feststrängband, dir. Bo-Greger Nygård. Årsfestens avslutning. / 14.00 Avslutningskaffe

Förutom det allmänna programmet ordnas under festen särskilt program åt barnen enligt följande:

FREDAG 30 JUNI

13.30–15.00 Lek, pyssel och bibelstund för miniorerna och juniorerna.
16.00–17.00 Lek och sång för miniorerna och juniorerna.

LÖRDAG 1 JULI

10.00 Rörelseglädje för miniorerna och juniorerna.
13.00–14.00 Lek och bibelstund för miniorerna och juniorerna.
16.00–17.00 Pyssel och sång för miniorerna och juniorerna.

SÖNDAG 2 JULI

10.00–11.30 Lek och bibelstund för miniorerna och juniorerna. (Barnen kommer tillbaka till föräldrarna till nattvardsgången.)

Förutom det allmänna programmet ordnas under festen särskilt program åt ungdomar enligt följande:

FREDAG 30 JUNI

13.00–15.00 Picknick och uteaktiviteter med Tanja Forsblom och Max Jakobsén i Nynäs park.
15.30–17.00 Ungdomskonferens.
21.00 För ungdomar och unga vuxna: Nattcafé och gemenskap i Kyrkbackens församlingshem. Håkan Salo, qes Mussie Alazar, lovsång m.m. Servering.

LÖRDAG 1 JULI

13.00–17.00 För ungdomar: Utfärd med Cross Road Bus till stranden ”Vitsand”. Möjlighet att simma och spela volleyboll. Kaffestund på stranden.
21.00 För ungdomar och unga vuxna: Nattcafé och gemenskap i Kyrkbackens församlingshem. Tal av biskop Johan Candelin. Lovsång. Servering.

1. Med Jesus mot framtiden i Etiopien
Qes Mussie Alazar, president i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka ( EELC ), och Helena Sandberg, SLEF : s missionär i Etiopien, berättar om Etiopien och kyrkans arbete samt diskuterar vad vi i Etiopien och Finland kunde lära av varandra.

2. Lärdomar från Främre Asien
Tua och Torsten Sandell delar med sig av insikter och lärdomar från de nästan nio år som de bott i Främre Asien.

3. Arkeologin och Gamla testamentet
Hur väl passar Gamla testamentets historieskrivning ihop med den bild av verkligheten som arkeologin ger ? Tore Jungerstam är ped. mag., teol. mag. och doktorand inom GT-exegetik. Han har även undersökt vad arkeologin har att bidra med vad gäller Bibelns trovärdighet. I seminariet berör han tiden Abraham fram till Jerusalems förstörelse, men med fokus på domartiden framåt.

4. Herre, lär oss att be – bönens gåva, teologi och praktik
Ett soffsamtal om bönen med Leif Erikson, David Lövsund och Bojan Roos under ledning av Anna Dahlbacka.

5. Hjälp finns att få
David Forsblom samtalar med Allan Franzén kring hans aktuella bok Hjälp finns att få: Förkunnat under Förbön och tack.

Årsfesten gästas av bland andra Qes Mussie Alazar, president för Etiopiens Evangelisk Lutherska kyrka ( EELC ) och Tom Säilä, verksamhetsledare för SLEF : s finskspråkiga systerförening Sley.

Fredagens och lördagens bibelstudier hålls av pastor Torsten Sandell från Helsingfors.

Som körledare under årsfesten fungerar Henrica Lillsjö och Niklas Lindvik m.fl.

Ljudtekniken och videoströmningen via SLEF:s YouTube-kanal sköts under årsfesten av Lasses Ljudtjänst Öb.

Varma måltider, lunch och middag, serveras på festplatsen fredag–söndag. Efter kvällssamlingarna serveras också kvällste. Eftermiddagskaffe serveras på fredag, lördag och söndag. Alla dessa måltider ingår i dags- eller festbiljetterna.

De varma måltiderna är både laktos- och glutenfria.

Anmälan om övrig dietmat bör göras senast två veckor före årsfesten till SLEF:s kansli: , +35850 400 9135.

MÅLTIDSPRISER:
Enskilda måltider: • lunch 10 euro • kaffe 4 euro • middag 10 euro • kvällste 5 euro. Halva priset för barn/ungdomar i åldrarna 6–17 år.
Dagsbiljett för fredag: 25 euro. Halva priset för barn/ungdomar i åldrarna 6–17 år.
Dagsbiljett för lördag: 25 euro. Halva priset för barn/ungdomar i åldrarna 6–17 år.                   Festbiljett: 60 euro
Familjedagsbiljett för fredag: 65 euro
Familjedagsbiljett för lördag: 65 euro
Familjefestbiljett: 140 euro
Måltiderna kan betalas vid festkansliet eller via MobilePay (nr 63063).

Massinkvartering.

Massinkvartering för ungdomar vid Inremissionshemmet i Larsmo med egen medhavd liggunderlag och sovsäck. Pris: 15 euro per natt med frukost inkluderad. Anmäl senast tisdag 27.6.2023 till

Övrig logi kan tyvärr inte längre erbjudas av arrangörerna.