» 

 » 

Årsfestens tackfest

Årsfestens tackfest

30.10.2022

Årsfestens tackfest firas söndag 30.10 efter högmässan i Heliga Hjärtats kapell, som börjar kl. 15. Albert Häggblom, Solveig Nylund och Tuomas Anttila medverkar.

Välkomna!