» 

 » 

Julfest

Julfest

11.12.2022 18:00

Julfest i Bodbacka bönehus. Tomas Klemets, Marcus Jakobsson, Carina Westmalm. Sång av flickgrupp. Välkomna!