Be för missionärerna!

Inkludera missionärerna och deras arbete i kyrkans förbön! Nämn gärna din egen församlings missionärer eller utsända vid namn. Du kan formulera dig t.ex. så här:

Vi ber för NN (och barnen) i Kenya/Etiopien/Cypern/Främre Asien.

För de utsända i Kenya (välj det som motsvarar er församlingsmissionärs arbetsuppgifter):
Vi ber särskilt för arbetet bland barn och unga i Kenya/arbetet bland änkor, föräldralösa och nödlidande i Kenya/arbetet med att översätta Gamla testamentet till samburuspråket.

För den utsända i Etiopien:
Vi ber särskilt för arbetet med utbildning av församlingsarbetare.

För den utsända på Cypern:
Vi ber för arbetet inom satellit-tv-nätverket SAT-7 och för de människor som nås av det kristna budskapet via SAT-7. Kalla nya människor till ditt rike och stöd de kristna i dessa länder.

För den utsända inom Al Massira International:
Vi ber särskilt för alla som nås av Al Massira-verksamheten i Mellanöstern. Låt många få lära känna Jesus Kristus.

För utsända som är i Finland:
Låt NN få återanpassa sig till livet i Finland och känna sig hemma.
Välsigna NN i hans eller hennes uppgifter i Finland.
Vi ber för missionsarbetet i [ange missionslandet]. Låt allt flera få lära känna dig!